Zapraszamy od obejrzenia galerii   
PALLADIUM TO 1700 M2 POWIERZCHNI NA KTÓREJ MOŻESZ ZORGANIZOWAĆ WYJĄTKOWY EVENT    

Regulamin klubu Palladium

REGULAMIN KLUBU
(DLA UCZESTNIKÓW IMPREZ)

PRAWO WSTĘPU
1. Prawo wstępu na koncerty organizowane przez klub PALLADIUM mają:
osoby posiadające ważny bilet wstępu na koncert
przedstawiciele prasy, radia i innych mediów posiadający ważną akredytację na imprezę
przedstawiciele służb państwowych i medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji po uzgodnieniu z przedstawicielem organizatora.

2. Na imprezy organizowane przez klub PALLADIUM wstępu nie mają:
osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
osoby wpisane do rejestru prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji
osoby, którym kierownik imprezy odmówi prawa wstępu na imprezę. Kierownik nie ma obowiązku podawania przyczyny odmowy wstępu

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
1. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu,
2. Uczestnicy imprez masowych są zobowiązani zachować w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób
3. Osoby do lat 18 obecne na imprezie powinny znajdować się pod opieką osób dorosłych,
4. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych organizatora imprezy oraz osób odpowiedzialnych za imprezę,
5. Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwać będą służby porządkowe organizatorów
6. Zabrania się wnoszenia napojów alkoholowych i środków odurzających,
7. Zabrania się posiadania, wnoszenia materiałów wybuchowych oraz innych przedmiotów i narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu uczestników zabawy,
8. W przypadku zakwestionowania przedmiotów, przy wnoszeniu ich na teren imprezy będą odbierane przez służby porządkowe i przekazane uprawnionym organom,
9. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych organizatora
10. Nieletni uczestnicy imprezy w godzinach nocnych powinni być pod opieką osób dorosłych
11. Ponadto zakazuje się:

  • Wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla uczestników imprez
  • Rzucania wszelkimi przedmiotami
  • Sprzedawania, reklamowania, akwizycji, przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora


12. Osoby nie przestrzegające ustaleń powyższego regulaminu i nie stosujące się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych zostaną usunięte z terenu imprezy lub przekazane Policji
13. W przypadku zaistnienia spraw spornych nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje organizator
14. Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi odpowiedzialność karna (ar. 21 ust. 2 Ustawy z dnia 22. 08. 2002 r.) 

 

Jesteś tutaj:

Home Regulamin

Kontakt

Teatr Palladium, Bileteria Palladium
ul. Złota 9, Warszawa
tel: (22) 827 70 49
godz 12.00 - 19.00
poniedziałek - niedziela
Fundacja Universitatis Varsoviensis Proxima Hybrydy Samsung XL Energy drink eBilet ISIC